Kontakt

Kontaktné údaje

RIKU s.r.o.

konateľ: František Küffer

Clementisa 24

Prievidza

971 01

Slovenská republika

Mobil

+421 905 651 963

Telefón kancelária
+421 909 185 987
Email