Reklamné brány a nosiče

Reklamné bránycieľové banery a nosiče reklamných textov alebo grafík. Použitý materiál môže byť v širokej farebnej škále. Tvarovo a rozmerovo môže byť vyhotovená reklamná brána alebo reklamný oblúk (cieľový baner) bez väčších obmedzení. Reklamná potlač môže byť umiestnená buď priamo na nosný materiál, alebo pre účel všestrannejšieho použitia, na doplnkové banery pripevňované na podklad (suchým zipsom). Spôsob vyhotovenia a konštrukcia je v prevažnej miere nízkotlakovým systémom. To znamená že na plnenie vzduchom slúži vstavaný tlakový ventilátor, permanentne zapojený do elektrickej siete 220V. Reklamný rám, alebo reklamná bránacieľový baner môže byť vyhotovená aj vo vysokotlakovom prevedeníVďaka našej jedinečnej technológii vysokofrekvenčného, tlakového zvárania vrstvených materiálov na báze PVC (polyvinylchloridu) vieme zhotoviť vzduchotesné a veľmi pevné spoje. Takto zhotovené produkty je možné naplniť stlačeným vzduchom, či už mechanicky, alebo elektrickým kompresorom a následne sú pripravené na plnenie svojho účelu aj bez neustáleho prívodu elektrickej energie. Takto zhotovený reklamný oblúkcieľový baner bude bez dofukovania aj niekoľko dní hrdo stáť ukotvený kotviacimi lanami pre ochranu pred náporom vetra.