Šport a rekreácia

Veľkú časť našej produkcie tvoria nafukovacie predmety pre šport, rekreáciu a zábavu. Všade, kde je potrebná malá hmotnosť, mobilita či pružnosť, nachádzajú uplatnenie nafukovadlá a nafukovacie predmety rôznych tvarov a rozmerov. Pomocou našej jedinečnej technológie zvárania PVC textilných materiálov sme schopní vyrobiť takmer každý tvar, či kombináciu tvarov v ľubovoľných rozmeroch.