Zábava, atrakcie

Výrobky pre zábavu a atrakcie tvoria tú časť našej produkcie, kde fantázia nepozná hranice a rozmery nemajú konca. Žiadna firemná akcia, ktorá má zabezpečiť zábavu a nezabudnuteľné zážitky pre účastníkov sa nezaobíde bez nafukovacích atrakcií rôznej povahy. Firmy zabezpečujúce servis pre relaxačnú firemnú akciu disponujú už nejednou našou atrakciou. Atrakcie ako nafukovací futbal, nafukovacia trampolína, horizontálny bungee jumping, rôzne hrady, šmýkačky a skákadlá zabezpečia smiech a zábavu. Horolezecké steny a nafukovacia guľa pre spinball sú garantmi vzrušenia a adrenalínu. Obzvlášť veľmi žiadaná spinballová guľa je zárukou nezabudnuteľných zážitkov.