Záchranárske nafukovadlá

Záchranárske výrobky sú skupinou produktov určených pre hasičskú záchrannú službu alebo horskú službu. Tieto boli špeciálne vyvinuté a testované za aktívnej účasti zaangažovaných záchranných zložiek. Špeciálne požiadavky a nároky kladené na tieto produkty sú plne aplikované pri výrobe tak, aby každý jeden produkt z tejto skupiny spoľahlivo plnil účel a prísne požadované kritéria.