Veľkorozmerné nafukovadlá

Veľkorozmerné nafukovadlá, nafukovacie objekty– skupina produktov, ktorá poukazuje na to, kam až siahajú tvarové a rozmerové možnosti výroby nafukovacích, héliom plnených výrobkov. Z aktívnej spolupráce s Poľským divadlom „GROTESKA“ z Krakova, vzišlo už niekoľko ročníkov realizácií excelentných kulís a scén. Najznámejšia je každoročná „Prehliadka drakov“ na rieke Visle.